Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-05-18 18:50:17

Lüks Kadife, kar dağıtımı yapmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 134.324.890 TL solo mali dönem karı elde etmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda, mevcut ekonomik belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri de dikkate alınarak işletme sermayesi finansmanında kullanmak ve ekonomik belirsizliklere karşı şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2023 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 hissearz.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.